อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 

     อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อนและ เป็นแหล่งกำเนิด แม่น้ำลำธารต่างๆ มากมาย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้ รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 มีพื้นที่คลอบคลุม จังหวัดเพชรบูรณ์และ จังหวัดชัยภูมิ

   ลักษณะของสภาพภูมิอากาศของ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เนื่องจาก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นเทือกเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ ของพันธุ์ไม้นานาชนิด จึงส่งผลทำให้ในตอนดึก และตอนเช้า จะมีอากาศ ค่อนข้างหนาวเย็น และในตอนกลางวัน อากาศจะเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินทาง ไปเที่ยวพักผ่อน สูดอากาศยามเช้า และดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า เป็นอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจใน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 • ทุ่งหญ้ากงวัง หรือที่ชาวบ้านชอบเรียกกันว่า ทุ่งกงวัว จะมีลักษณะเป็น ทุ่งหญ้ากว้าง มีหญ้ามากมายหลายชนิด สถานที่แห่งนี้จึงเป็น แห่งอาหาร ของสัตว์ป่านานาชนิด
 • น้ำตกทรายทอง เป็นน้ำตกที่มีความกว้าง มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะแก่การเดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก
 • ภุผาจิต หรือชาวบ้านเรียกว่า ภูด่านอีป้อง มีป่าไม้ที่สวยงามมากหาชมได้ยาก มีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะคือ ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนที่ราบสูง
 • น้ำตกเหวทราย เป็นสถานที่มีบริเวณให้สำหรับผู้ที่ ต้องการพักแรม โดยการกางเต็นท์ บรรยากาศโดยรอบๆ น่าเดินเล่นและพักผ่อนเป็นอย่างมาก
 • ถ้ำใหญ่น้ำหนาว ภูน้ำริน เป็นถ้ำที่ มีความงามมาก โดยเฉพาะหินงอก หินย้อย ต่างๆ และสาเหตุที่เรียกกันว่าถ้ำภูน้ำรินก็คือ มีน้ำไหลรินออกจากปากถ้ำ
 • หนองปลาไหล
 • ผาล้อม ผากอง
 • ถ้ำผาหงส์
 • น้ำตกพรานบา
 • หนองน้ำขุ่น
 • น้ำตกทรายเงิน
 • ป่าเปลียนสี
 • สวนภูกุ้มข้าว

 

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยาน น้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา

อ่านต่อ...