จังหวัดเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยว - ภาคเหนือ

จังหวัดเพชรบูรณ์

 

     จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขต ภาคเหนือตอนล่างของ ประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย มีการสันนิษฐานกันว่า เมืองเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่า “เมืองเพชรบุร” หรือ “พืชปุระ” สร้างมา 2 ยุคคือในสมัยที่ เมืองสุโขทัย ยังเป็นราชธานี และในสมัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

     ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม แบบท้องกระทะ จะมีเทือกเขารายรอบ เปรียบเสมือน เป็นกำแพงเมือง ลักษณะโดยทั่วไป จะประกอบไปด้วยเนินเขา ที่ราบ ที่ดอน สลับกันไปมี เทือกเขาเพชรบูรณ์ ขนาบทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก บริเวณตอนกลางจึงเป็นที่ราบ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ซึ่งก็คือแม่น้ำป่าสัก

อาณาเขต ของจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเลย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์

     จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ อีกทั้งยังมี สถานที่ท่องเที่ยว มากมาย ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาสัมผัสกับ ธรรมชาติที่งดงาม นักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบ ธรรมชาติ รักการพจญภัย ไม่ควรพลาด ในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยว - ภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อนและ เป็นแหล่งกำเนิด แม่น้ำลำธารต่างๆ มากมาย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้ รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 มีพื้นที่คลอบคลุม จังหวัดเพชรบูรณ์และ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ...