อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - แหล่งท่องเที่ยว เพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

 

     อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งสำหรับ ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นับได้ว่าเป็น โบราณสถานของ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นโบราณสถาน ที่มีความเก่าแก่ มากคาดว่า มีอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 1000 ปีมาแล้ว สันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นในสมัย ที่ขอมยังเรืองอำนาจ ที่แห่งนี้แสดงให้เห็นถึง ความเจริญรุ่งเรืองใน สมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 ทั้งทางด้าน ศิลปกรรม และทางสถาปัตยกรรม

     สำหรับรางวัลที่การันตี ได้ว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และเป็นรางวัล ที่สร้างชื่อเสียง เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ คือ ในปี 2543 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้รับรางวัล “Thailand Tourism Award” ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมโบราณสถาน ยอดเยี่ยมและ รางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านอินเทอร์เน็ตดีเด่น

โบราณสถานที่สำคัญใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เช่น

  • ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ สักการบูชา โดยจะมีการบวงสรวงทุกๆ ปีในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 หรือประมาณ เดือนกุมภาพันธ์
  • ปรางค์ศรีเทพเป็นศิลปะเขมร สร้างด้วยศิลาแลง
  • สระแก้วสระขวัญ  เชื่อกันว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์
  • โบราณสถานเขาคลังใน มีความเชื่อกันว่าที่แห่งนี้เป็น สถานที่เก็บสมบัติและอาวุธ
  • ปรางค์สองพี่น้อง
  • อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ฯลฯ

     อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม โบราณสถานได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056-7914787

 

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - แหล่งท่องเที่ยว เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในเขต ภาคเหนือตอนล่างของ ประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย มีการสันนิษฐานกันว่า เมืองเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่า “เมืองเพชรบุร” หรือ “พืชปุระ” สร้างมา 2 ยุคคือในสมัยที่ เมืองสุโขทัย ยังเป็นราชธานี และในสมัยของ สมเด็จ พระนารายณ์มหาราช

อ่านต่อ...