อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

 

     อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ นักท่องเที่ยว ที่เดินทาง มาท่องเที่ยวที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ควรพลาด กับการดูพระอาทิตย์ตกที่ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ซี่ง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2541 โดยอยู่ในลำดับ ของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ลงวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2541

     ลักษณะทางภูมิประเทศของ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก พื้นที่ส่วนใหญ่นั้น จะมีลักษณะเป็น ป่าดงดิบ และมีความสลับซับซ้อน ของเทือกเขา จึงเป็นแหล่งกำเนิด ต้นน้ำลำธารต่างๆ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของ ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิเช่น น้ำตกตาดหมอก น้ำตกสองนาง ห้วยอีมาย ห้วยน้ำเลา ฯลฯ

    อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ อีกสถานที่หนึ่ง ในภาคเหนือของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เช่น

  • น้ำตกตาดหมอก จะเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มีความสูง และสวยงาม อีกทีหนึ่งของ ประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 300 เมตร จะเป็นน้ำตก ที่มีลักษณะชั้นเดียว มีที่สำหรับลงเล่นน้ำ เหมาะสำหรับการเดินทาง มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ที่รักการพจญภัย ชอบการปีนป่าย ชอบการเดินเท้า ที่แห่งนี้เหมาะที่สุด
  • น้ำตกสองนาง เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 12 ชั้น นักท่องเที่ยว สามารถเดินเท้า เพื่อชม และสัมผัส กับกลิ่นอายธรรมชาติ ทั้ง 12 ชั้นได้ภายในวันเดียวอีกด้วย
  • จุดชมวิว ซึ่งจะมองเห็นพื้นที่ของ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะตัวเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่างเวลาพระอาทิตย์ตก จะสวยงามมาก

     จุดบริการนักท่องเที่ยว ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีพื้นที่ตั้งอยู่หมู่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - เพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งสำหรับ ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นับได้ว่าเป็นโบราณสถานของ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นโบราณสถาน ที่มีความเก่าแก่ มากคาดว่า มีอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 1000 ปีมาแล้ว

อ่านต่อ...