สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ - อุทยานแห่งชาติเขาค้อ -  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

     จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในเขต ภาคเหนือตอนล่างของ ประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย มีการสันนิษฐานกันว่า เมืองเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่า “เมืองเพชรบุร” หรือ “พืชปุระ”

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็น วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติ ของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ   หน้าผา อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว     อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สภาพของพื้นที่ ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อนและ เป็นแหล่งกำเนิด แม่น้ำลำธารต่างๆ มากมาย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้ รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 มีพื้นที่คลอบคลุม จังหวัดเพชรบูรณ์และ จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ...

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ     อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งสำหรับศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นับได้ว่าเป็น โบราณสถานของ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นโบราณสถาน ที่มีความเก่าแก่มากคาดว่า มีอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 1000 ปีมาแล้ว สันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นในสมัย ที่ขอมยังเรืองอำนาจ อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก     อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นอีก สถานที่หนึ่งที่ นักท่องเที่ยว ที่เดินทาง มาท่องเที่ยวที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ควรพลาด กับการดูพระอาทิตย์ตกที่ อุทยานแห่งชาติ ตาดหมอก ซี่ง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2541 อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ - อุทยานแห่งชาติเขาค้อ -  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นเทือกเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ ของพันธุ์ไม้นานาชนิด จึงส่งผลทำให้ ในตอนดึกและตอนเช้า จะมีอากาศ ค่อนข้างหนาวเย็น และในตอนกลางวัน อากาศจะเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินทาง ไปเที่ยวพักผ่อน สูดอากาศยามเช้า และดูพระอาทิตย์ขึ้น ตอนเช้าเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ...