จังหวัดพิจิตร - ข้อมูลจังหวัดพิจิตร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดพิจิตร

 

     จังหวัดพิจิตร เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดพิจิตร ถ้ามองตามแผนที่ประเทศไทย ก็จะมีพื้นที่ อยู่ทางตอนล่างของ ภาคเหนือ มีแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยมไหลผ่าน จึงเป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างมาก

     เมืองพิจิตร นั้นมีความหมายว่า เมืองงาม โดยมีพื้นที่ มากกว่า 4,531.013 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 46 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย เมืองพิจิตร นั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า มีการก่อสร้างเมือง ขึ้นมาในสมัยใด แต่ที่แน่ๆ เมืองนี้เป็นเมือง ที่มีประวัติศาสตร์ จนเป็นตำนานที่ รู้จักกันดี ตามคำกล่าวที่ว่า “ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งขันเรือยาว ประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน”

อาณาเขต จังหวัดพิจิตร

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร

 

     การปกครอง จังหวัดพิจิตร ได้แบ่งการปกครอง ออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอสามง่าม อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน อำเภอดงเจริญ อำเภอสากเหล็ก อำเภอบึงนาราง และอำเภอวชิรบารมี

 

แหล่งท่องเที่่ยว จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร - ข้อมูลจังหวัดพิจิตร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

บึงสีไฟ

บึงสีไฟ นับได้ว่าเป็นแหล่งน้ำ หรือบึงน้ำจืด ที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 3 ของแหล่งน้ำจืดในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ บึงสีไฟ นับได้ว่า เป็นสถานที่ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดพิจิตร

อ่านต่อ...