อุทยานเมืองเก่าพิจิตร  - วนอุทยานนครไชยบวร - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร - วนอุทยานนครไชยบวร

 

     วนอุทยานนครไชยบวร หรือ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่งของ จังหวัดพิจิตร จากการตรวจสอบ ทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า อุทยานเมืองเก่าพิจิตร มีการก่อสร้างขึ้นมาประมาณปี พุทธศักราช 1601 หรือในสมัยของพระยาโคตรบอง

     ภายใน อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 400 ไร่ประกอบไปด้วย เมืองโบราณ มีกำแพงเมือง เจดีย์เก่า รวมไปถึงสวนรุกชาติกาญจนกุมาร ที่ทำให้ภายในบริเวณอุทยาน มีพื้นที่ที่ร่มรื่นมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อน เป็นอย่างมาก

 

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ภายใน อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

  • ศาลหลักเมือง สร้างขึ้นใน พุทธศักราช 2520
  • วัดมหาธาตุ นับได้ว่าเป็นโบราณสถาน ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ทางกรมศิลปากร ได้มีการขึ้นทะเบียนให้ วัดมหาธาตุ เป็นโบราณสถานใน พุทธศักราช 2478 ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกา ภายในเจดีย์ มีพระเครื่องเป็นจำนวนมาก
  • ถ้ำพญาชาละวัน สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่า เป็นสถานที่แห่งตำนาน ของนิทานพื้นบ้าน ของจังหวัดพิจิตร ในนิทานพื้นบ้านเรื่องไกรทอง ลักษณะจะเป็นถ้ำกว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร และมีความลึก 4 เมตร ได้มีการสร้างรูปปั้นของไกรทอง และพญาชาละวันไว้ ที่บริเวณปากถ้ำด้วย
  • เกาะศรีมาลา สัญนิษฐานกันว่า บริเวณแห่งนี้ในอดีต น่าจะเป็นป้อมหรือ หอคอยรักษาการณ์ เพราะตั้งอยู่นอกเมือง และที่สำคัญตั้งอยู่กลางคูเมือง

 

แหล่งท่องเที่่ยว จังหวัดพิจิตร

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร  - วนอุทยานนครไชยบวร - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดพิจิตร ถ้ามองตาม แผนที่ประเทศไทย ก็จะมีพื้นที่ อยู่ทางตอนล่างของ ภาคเหนือ มีแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยมไหลผ่าน จึงเป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างมาก

อ่านต่อ...