บึงสีไฟ - แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร

บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

 

     บึงสีไฟ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดพิจิตร อีกสถานที่หนึ่งที่ นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมา พักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมชมพระอาทิตย์ตก กลางบึงสีไฟ ในยามเย็น และสัมผัสกับ บรรยากาศที่ร่มรื่น อากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์

     บึงสีไฟ นับได้ว่าเป็นแหล่งน้ำ หรือบึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 3 ของแหล่งน้ำจืด ในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ บึงสีไฟ นับได้ว่า เป็นสถานที่ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดพิจิตร

 

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ภายใน บึงสีไฟ

  • รูปปั้นพญาชาละวัน นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ ที่โดดเด่นของ บึงสีไฟ นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ บึงสีไฟต่างก็ไม่พลาด กับการถ่ายรูปกับ รูปปั้นพญาชาละวัน โดยรูปปั้นจะมีขนาด ความยาวมากถึง 38 เมตร มีความกว้าง 6 เมตร และสูงถึง 5 เมตร ซึ่งภายในลำตัวของ รูปปั้นพญาชาละวัน จะทำเป็นห้องประชุม ขนาดย่อมขนาด 25-30 ที่นั่ง
  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เป็นสวนสำหรับ พักผ่อนริมบึงสีไฟ มีสะพานทอดลงสู่ศาลาใหญ่ ที่จัดไว้ สำหรับให้เป็น ที่พักผ่อนหย่อนใจ และชมฝูงปลาน้อยใหญ่ นักท่องเที่ยวนิยมมาให้ อาหารปลากันมาก
  • สถานที่สำหรับ แสดงพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ จะเป็นสถานที่สำหรับ จัดแสดงพันธุ์ปลา ซึ่งมีมากกว่า 20 ชนิด มีการจัดหมุนเวียน สับเปลี่ยนชนิด ของปลาเป็นประจำ

 

แหล่งท่องเที่่ยว จังหวัดพิจิตร

บึงสีไฟ - แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร

วนอุทยานนครไชยบวร

วนอุทยานนครไชยบวร หรือ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่งของ จังหวัดพิจิตร จากการตรวจสอบ ทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า อุทยานเมืองเก่าพิจิตร มีการก่อสร้างขึ้นมา ประมาณปี พุทธศักราช 1601 หรือในสมัยของ พระยาโคตรบอง

อ่านต่อ...