สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดพิจิตร - บึงสีไฟ - วนอุทยานนครไชยบวร

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร

 

     เมืองพิจิตร นั้นมีความหมายว่า เมืองงาม โดยมีพื้นที่ มากกว่า 4,531.013 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 46 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย เมืองพิจิตร นั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า มีการก่อสร้างเมือง ขึ้นมาในสมัยใด แต่ที่แน่ๆ เมืองนี้เป็นเมือง ที่มีประวัติศาสตร์ จนเป็นตำนานที่ รู้จักกันดี ตามคำกล่าวที่ว่า

อ่านต่อ..

 

บึงสีไฟ - พิจิตร     บึงสีไฟ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดพิจิตร อีกสถานที่หนึ่งที่ นักท่องเที่ยว นิยมเดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจ บึงสีไฟ นับได้ว่าเป็นแหล่งน้ำ หรือบึงน้ำจืด ที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 3 ของแหล่งน้ำจืด ในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ บึงสีไฟ นับได้ว่า เป็นสถานที่ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดพิจิตร อ่านต่อ...

 

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร     วนอุทยานนครไชยบวร หรือ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่งของ จังหวัดพิจิตร จากการตรวจสอบ ทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า อุทยานเมืองเก่าพิจิตร มีการก่อสร้างขึ้นมาประมาณปี พุทธศักราช 1601 ภายใน อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 400 ไร่ประกอบไปด้วย เมืองโบราณ มีกำแพงเมือง เจดีย์เก่า รวมไปถึงสวนรุกชาติ กาญจนกุมาร อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดพิจิตร - บึงสีไฟ - วนอุทยานนครไชยบวร

บึงสีไฟ

บึงสีไฟ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดพิจิตร อีกสถานที่หนึ่งที่ นักท่องเที่ยว นิยมเดินทา งมาพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมชมพระอาทิตย์ตก กลางบึงสีไฟ ในยามเย็น และสัมผัสกับบรรยากาศ ที่ร่มรื่น อากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์

อ่านต่อ...