สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลก

 

     คำขวัญ จังหวัดพิษณุโลก "พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

     จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ในเขต ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่ง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นมากเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศไทย โดยมี พื้นที่มากกว่า 10,815.854 ตารางกิโลเมตร

     ลักษณะทางภูมิประเทศของ จังหวัดพิษณุโลก จะมีลักษณะเป็นเทือกเขา และที่ราบสูง ทางตอนเหนือและ ตอนกลางของจังหวัด ส่วนทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นที่ราบ และทางตอนใต้ของจังหวัด จะเป็น ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม

อาณาเขตของ จังหวัดพิษณุโลก

  • ทิศเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันออกของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
  • ทิศตะวันตกของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดกำแพงเพชร

     เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน อีกทั้งธรรมชาติ ก็ได้สร้างสรรค์สิ่งงดงาม ต่างๆมากมาย จึงทำให้มี สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อยู่มากมาย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่รักการพจญภัย ไม่ควรพลาดชม และสัมผัสกับ ความงามหลากหลายรูปแบบกับ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อาทิเช่น

  • อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติการสู้รบ ของนักรบไทย ในอดีต ที่คนรุ่นหลัง จะได้ศึกษาหาความรู้ ทางด้านประวัติศาสตร์
  • วนอุทยานภูสอยดาว
  • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
  • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
  • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อีกแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่ มีความสวยงาม มากที่สุดใน ประเทศไทย นั่นคือ พระพุทธชินราช

อ่านต่อ...