แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

          อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า เป็น แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมากเนื่องจาก เป็นสถานที่ซึ่งมีอากาศที่ หนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีสภาพของ ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อนจึงมีจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามมาก

          อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 48 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2527 กับพื้นที่ที่มีมากกว่า 307 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นเขตระหว่างรอยต่อ ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

          อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็น แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้แบ่งจุดที่น่าสนใจ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์การสู้รบ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการสู้รบ กังหันน้ำขนาดใหญ่ ที่หลบภัยทางอากาศ ลานเอนกประสงค์ สุสาน ทปท เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะทำให้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
  • แหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกร่มเกล้าภราดร ผาชูธง น้ำตกหมันแดง ธารพายุ น้ำตกพัชรินทร์ น้ำตกผาลาด ฯลฯ

          สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า ตู้ ป.ณ. 3 อำเภอนครชัย จังหวัดพิษณุโลก 65120  หมายเลขโทรศัพท์  055-233527

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า )