แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

• จังหวัดกำแพงเพชร
• จังหวัดเชียงราย
• จังหวัดเชียงใหม่
• จังหวัดตาก
• จังหวัดนครสวรรค์
• จังหวัดน่าน
• จังหวัดพะเยา
• จังหวัดพิจิตร
• จังหวัดพิษณุโลก
• จังหวัดเพชรบูรณ์
• จังหวัดแพร่
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• จังหวัดลำปาง
• จังหวัดลำพูน
• จังหวัดสุโขทัย
• จังหวัดอุตรดิตถ์

 

line

อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า - จ.พิษณุโลกSponsored Links :

          อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า เป็น แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมากเนื่องจาก เป็นสถานที่ซึ่งมีอากาศที่ หนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีสภาพของ ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อนจึงมีจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามมาก

          อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 48 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2527 กับพื้นที่ที่มีมากกว่า 307 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นเขตระหว่างรอยต่อ ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

          อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็น แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้แบ่งจุดที่น่าสนใจ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์การสู้รบ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการสู้รบ กังหันน้ำขนาดใหญ่ ที่หลบภัยทางอากาศ ลานเอนกประสงค์ สุสาน ทปท เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะทำให้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
  • แหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกร่มเกล้าภราดร ผาชูธง น้ำตกหมันแดง ธารพายุ น้ำตกพัชรินทร์ น้ำตกผาลาด ฯลฯ

          สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า ตู้ ป.ณ. 3 อำเภอนครชัย จังหวัดพิษณุโลก 65120  หมายเลขโทรศัพท์  055-233527 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 

แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า )