แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

 

     อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า เป็น แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมากเนื่องจาก เป็นสถานที่ซึ่งมีอากาศที่ หนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีสภาพของ ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อนจึงมีจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามมาก

     อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 48 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2527 กับพื้นที่ที่มีมากกว่า 307 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นเขตระหว่างรอยต่อ ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

     อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็น แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้แบ่งจุดที่น่าสนใจ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์การสู้รบ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการสู้รบ กังหันน้ำขนาดใหญ่ ที่หลบภัยทางอากาศ ลานเอนกประสงค์ สุสาน ทปท เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะทำให้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
  • แหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกร่มเกล้าภราดร ผาชูธง น้ำตกหมันแดง ธารพายุ น้ำตกพัชรินทร์ น้ำตกผาลาด ฯลฯ

     สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า ตู้ ป.ณ. 3 อำเภอนครชัย จังหวัดพิษณุโลก 65120  หมายเลขโทรศัพท์  055-233527 

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ในเขต ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่ง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นมากเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศไทย โดยมี พื้นที่มากกว่า 10,815.854 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ...