วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร -  จังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อีกแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่ มีความสวยงามมากที่สุดใน ประเทศไทย นั่นคือ พระพุทธชินราช นอกจากนี้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ยังเป็นศิลปกรรม และประติมากรรม สมัยกรุงสุโขทัย ที่เราคนรุ่นหลัง ควรร่วมมือกันหวงแหน มรดกทางศิลปวัฒนธรรม อันล้ำค่าของไทย

     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดหลวงชั้นเอก “วรมหาวิหาร” ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทางด้านทิศตะวันออก ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     สันนิษฐานกันว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี และเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ครั้งนั้น เนื่องจากได้มีการค้นพบหลักฐาน ในศิลาจารึกสุโขทัย

 

โบราณสถาน ที่น่าสนใจใน วัดพระศรีรัตนมหาวรมหาวิหาร  

  • พระวิหารหลวง (ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช) เป็นพระวิหารหลวงที่ มีความสง่างาม ของสถาปัตยกรรม สมัยกรุงสุโขทัยที่มี ความสมบูรณ์ คงสภาพเดิมที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย
  • พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูป ที่หล่อด้วยทองสำริต ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย ที่สวยงามที่สุดของ ประเทศไทย
  • พระเหลือ
  • พระปรางค์
  • พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน
  • พระวิหารพระอัฏฐารส

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร -  จังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภูหินรองกล้า

อุทยานแห่งชาติ ภูหินรองกล้า เป็น แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมากเนื่องจาก เป็นสถานที่ซึ่งมีอากาศที่ หนาวเย็นสบาย ตลอดทั้งปี และมีสภาพของ ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อน จึงมีจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามมาก

อ่านต่อ...