วัดพระธาตุช่อแฮ - จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

 

     วัดพระธาตุช่อแฮ ถือได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว อีกที่หนึ่งของ จังหวัดแพร่ ชาวพุทธศาสนิกชน นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว สักการบูชา เพื่อการเป็นศิริมงคล กับตัวเอง จนเป็นที่กล่าวขาลกันมาว่า ถ้ามาเที่ยว จังหวัดแพร่ แล้วไม่ได้มานมัสการ พระธาตุช่อแฮ เหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

     วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ เป็นวัดศักสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดแพร่ มีการก่อสร้าง ด้วยสถาปัตยกรรม ที่สวยงดงาม วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ บนเนินเขาเตี้ย สูงประมาณ 28 เมตร ลักษณะสถาปัตยกรรม ขององค์พระธาตุ เป็นศิลปะแบบเชียงแสน เป็นเจดีย์พุกาม รูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบสูง 33 เมตร ฐาน สี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร

สิ่งสำคัญ ภายในวัดพระธาตุช่อแฮ

  • พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดขาล เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับ ผู้ที่เกิดในปีขาล ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้นำผ้าแพรสามสี ไปถวายพระธาตุช่อแฮ ก็จะมีสามารถคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้ศัตรู มาทำร้ายได้ โดยการ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นก็สวดคาถาบูชาพระธาตุ (ตามบทสวดคำไหว้พระธาตุช่อแฮ) 5 จบ จะทำให้ชีวิตดีขึ้น
  • คำไหว้พระธาตุช่อแฮ “โกเสยยะธะชัคคะปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะติฏฐิตา อะหัง วันทามิ สัมพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส”
  • หลวงพ่อช่อแฮ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย ที่มีอายุหลายร้อยปี
  • สวนรุกขชาติช่อแฮ เหมาะสำหรับ พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีความร่มรื่น มีพันธุ์ไม้นานาชนิด มากกว่า 1,000 ชนิดบนพื้นที่ 52 ไร่  

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ - จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ มีพื้นที่มากกว่า 6,538.598 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 31 ของประเทศไทย โดยมีลักษณะทางภูมิประเทศ เป็นแบบ ที่ราบมีเทือกเขาล้อมรอบ

อ่านต่อ...