อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย - สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดแพร่

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่

 

     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 35 ของประเทศไทย โดยได้รับประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2524 กับพื้นที่ มากกว่า 256,250 ไร่ หรือประมาณ 410 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และอำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ที่มีภูเขาสูงชัน และลาดชัน มีจุดสูงสุด ประมาณ 1,267 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงมีจุดชมวิวทิวทัศน์ และมีน้ำตก อยู่มากมายหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร ของแม่น้ำ ลำธารต่างๆ มากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจ อยู่มากมาย เช่น น้ำตกแม่เกิ้งหลวง บ่อน้ำแร่แม่จอก ฯลฯ

      สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบ ในการเดินเขา หรือการพักแรมในป่า ไม่ควรพลาด การเดินทางมาท่องเที่ยว ที่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เพราะทาง ตอนบนเทือกเขานั้น จะมีลักษณะ เป็นป่าดิบแล้ง ส่วนทางตอนล่าง ของเทือกเขา จะมีลักษณะ เป็นป่าเบญจพรรณ ที่สำคัญ ทางอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ยังได้มีการ จัดเตรียมสถานที่ ไว้สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์ จะพักแรม ด้วยการจัด สถานที่สำหรับกางเต็นท์ ไว้ให้นักท่องเที่ยว อีกด้วย ซึ่งสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตู้ ปณ.1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย - สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ ถือได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว อีกที่หนึ่งของ จังหวัดแพร่ ชาวพุทธศาสนิกชน นิยมเดินทางมา ท่องเที่ยว สักการบูชา เพื่อการเป็นศิริมงคล กับตัวเอง จนเป็นที่กล่าวขาลกันมาว่า ถ้ามาเที่ยว จังหวัดแพร่ แล้วไม่ได้มา นมัสการ พระธาตุช่อแฮ เหมือนไม่ได้มา จังหวัดแพร่

อ่านต่อ...