สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ - อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย - วัดพระธาตุช่อแฮ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่

 

     จังหวัดแพร่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี พื้นที่อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดแพร่ ถือได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอย่างมาก ซึ่งในอดีตนั้น จะเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นแหล่งไม้สัก ของประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 6,538.598 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 31 ของประเทศไทย

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 35 ของ ประเทศไทย โดยได้รับประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2524 กับพื้นที่ มากกว่า 256,250 ไร่ หรือประมาณ 410 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และอำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ่านต่อ...

 

วัดพระธาตุช่อแฮ     วัดพระธาตุช่อแฮ ถือได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว อีกที่หนึ่งของจังหวัดแพร่ ชาวพุทธศาสนิกชน นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว สักการบูชา เพื่อการเป็นศิริมงคล กับตัวเอง จนเป็นที่กล่าวขาลกันมาว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แล้วไม่ได้มานมัสการ พระธาตุช่อแฮ เหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่่ นับได้ว่าเป็นวัดศักสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดแพร่ มีการก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรม ที่สวยงดงาม อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ - อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย - วัดพระธาตุช่อแฮ

อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ที่มีภูเขาสูงชัน และลาดชัน มีจุดสูงสุด ประมาณ 1,267 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงมีจุดชมวิวทิวทัศน์ และมีน้ำตกอยู่มากมายหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร ของแม่น้ำ ลำธารต่างๆ

อ่านต่อ...