อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย – ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสุโขทัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

 

     อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ของจังหวัดสุโขทัย โดยอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีพื้นที่มากกว่า 133,250 ไร่ หรือประมาณ 213.20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลียง จังหวัดสุโขทัย และได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2524

      ในอดีตนั้น อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีชื่อเรียกว่า ป่าคา เนื่องจากเป็น ทุ่งหญ้าคา ขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของ แม่น้ำท่าแพ สภาพโดยทั่วไปของ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จะมีลักษณะเป็น ภูเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหิน บางที่มีหินหน้าผาสูง เฉลี่ยความสูงของพื้นที่ วัดจากระดับน้ำทะเล อยู่ใน ระดับปานกลาง คือมีความสูงประมาณ 300 – 1,200 เมตร เนื่องอุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

      นักท่องเที่ยว ที่มีความชื่อชอบ การพจญภัย รักการเดินป่า ชอบการท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์ ชอบการเที่ยวชม โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย น่าจะเป็นทางเลือกที่ลงตัวที่สุด สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ของ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

  • น้ำตกตาดเดือน
  • น้ำตกตาดดาว
  • ถ้ำธาราวสันต์
  • น้ำตกปากะญอ
  • น้ำตกแม่สาน
  • น้ำตกห้วยทรายขาว
  • โป่งน้ำเดือด

     นักท่องเที่ยว สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตู้ ปณ. 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 หมายเลขโทรศัพท์ 055-611179 

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย – ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ในทางภาคเหนือของ ประเทศไทย โดยสุโขทัยมีพื้นที่อยู่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 30 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่มากกว่า 6,596.092 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ...