อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – สถานที่ท่องเที่ยว– จังหวัดสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของ จังหวัดสุโขทัย และของประเทศไทย เนื่องจาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้ มรดกโลก ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และศรีสัชนาลัย ในวันที 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ภายใต้ชื่อที่ว่า Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร" โดยองค์กร UNESCO

     ผังเมืองเก่าสุโขทัย จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีจุดเด่นคือจะมีประตูเมือง อยู่ระหว่าง กลางกำแพงเมือง ของแต่ละด้าน จำนวน 4 ประตู มีชื่อเรียกที่ต่างกัน คือประตูที่อยู่ ทางด้านทิศเหนือมีชื่อว่า “ประตูศาลหลวง” ประตูทางด้านทิศใต้ มีชื่อเรียกว่า “ประตูนะโม” ประตูทางด้าน ทิศตะวันออก มีชื่อเรียกว่า “ประตูกำแพงหัก” และประตูทางด้านทิศตะวันตก มีชื่อเรียกว่า “ประตูอ้อ” ที่สำคัญสภาพความสมบูรณ์ ของเมืองยังมีร่องรอย ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็น พระราชวังเก่า และวัดอีก 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดก็คือ วัดมหาธาตุ นอกจากนี้ทางภายนอกกำแพง อุทยานประวัติศาสตร์ รัศมี 5 กิโลเมตร ยังมีโบราณสถาน อยู่ไม่น้อยกว่า 70 แห่ง

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรือเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบ เกี่ยวกับศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นอีก แพ็คเกจทัวร์ หนึ่งที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรมองข้าม

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – สถานที่ท่องเที่ยว– จังหวัดสุโขทัย

อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ของจังหวัดสุโขทัย โดยอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีพื้นที่มากกว่า 133,250 ไร่ หรือประมาณ 213.20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลียง จังหวัดสุโขทัย และได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2524

อ่านต่อ...