จังหวัดสุโขทัย – สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

จังหวัดสุโขทัย

 

     จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ ในทางภาคเหนือของ ประเทศไทย โดยสุโขทัยมีพื้นที่อยู่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 30 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่มากกว่า 6,596.092 ตารางกิโลเมตร

     สุโขทัย มาจากคำ ว่า “สุข” กับคำว่า “อุทัย” เมื่อรวมกันแล้ว จึงหมายความว่า “เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข” ดังคำขวัญ ของจังหวัดที่ว่า “มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

      จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยทุกคน รู้จักกันดี ในฐานะ ที่สุโขทัยเป็น ราชธานีแห่งแรกของไทย ในปี พุทธศักราช 1700 มีกษัตริย์ปกครอง เมืองสุโขทัย อยู่หลายพระองค์ ในสมัยนั้นนับได้ว่า สุโขทัย เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก มีการขยายอาณาเขตออกไป อย่างกว้างขวาง และเป็นจังหวัด ที่มีการวางแบบแผน วางรากฐานทั้งการเมือง การปกครอง ทางด้านศาสนา ที่สำคัญมีการประดิษฐ์อักษรไทย ในสมัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ให้คนไทยได้ใช้กันจนถึงทุกวันนี้

อาณาเขต จังหวัดสุโขทัย

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดแพร่
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย – สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของ จังหวัดสุโขทัย และของประเทศไทย เนื่องจาก อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้ มรดกโลก ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร และศรีสัชนาลัย ในวันที 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2534

อ่านต่อ...