จังหวัดสุโขทัย

Let Us Be Your Thailand Travel Buddy

จังหวัดสุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

     จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ในทางภาคเหนือของ ประเทศไทย โดยสุโขทัยมีพื้นที่อยู่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่มากกว่า 6,596.092 ตารางกิโลเมตร สุโขทัย มาจากคำ ว่า “สุข” กับคำว่า “อุทัย” เมื่อรวมกันแล้ว จึงหมายความว่า “เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข” อ่านต่อ...

 

 

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย     อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ของจังหวัดสุโขทัย โดยอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีพื้นที่มากกว่า 133,250 ไร่ หรือประมาณ 213.20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลียง จังหวัดสุโขทัย และได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2524 อ่านต่อ...

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของ จังหวัดสุโขทัย และของประเทศไทย เนื่องจาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้ มรดกโลก ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร และศรีสัชนาลัย ในวันที 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2534 อ่านต่อ...