จังหวัดสุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย

 

     จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ในทางภาคเหนือของ ประเทศไทย โดยสุโขทัยมีพื้นที่อยู่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่มากกว่า 6,596.092 ตารางกิโลเมตร สุโขทัย มาจากคำ ว่า “สุข” กับคำว่า “อุทัย” เมื่อรวมกันแล้ว จึงหมายความว่า “เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข”

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย     อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ของจังหวัดสุโขทัย โดยอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีพื้นที่มากกว่า 133,250 ไร่ หรือประมาณ 213.20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลียง จังหวัดสุโขทัย และได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2524 ในอดีตนั้น อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีชื่อเรียกว่า ป่าคา อ่านต่อ...

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของ จังหวัดสุโขทัย และของประเทศไทย เนื่องจาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้ มรดกโลก ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร และศรีสัชนาลัย ในวันที 12 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2534 อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย หรือเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อ่านต่อ...

จังหวัดสุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย มีชื่อเรียกว่า ป่าคา เนื่องจากเป็น ทุ่งหญ้าคา ขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของ แม่น้ำท่าแพ สภาพโดยทั่วไปของ อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย จะมีลักษณะเป็น ภูเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหิน บางที่มีหินหน้าผาสูง เฉลี่ยความสูงของพื้นที่ วัดจากระดับน้ำทะเล อยู่ใน ระดับปานกลาง คือมีความสูงประมาณ 300 – 1,200 เมตร

อ่านต่อ...