เขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ - จังหวัดตาก - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

เขื่อนภูมิพล ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

 

     เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยคอนกรีต เขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำที่ สามารถจุน้ำได้สูงที่สุด ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อน ที่มีขนาดใหญ่ และเก็บกักน้ำ ได้มากเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ซึ่งสามารถ รองรับน้ำ ได้มากกว่า 3,462 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแม่น้ำสายหลักที่ไหล เข้าสู่เขื่อนภูมิพลคือ แม่น้ำปิง

     เขื่อนภูมิพล เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่ว่า “เขื่อนภูมิพล ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ” เนื่องจากทางเขื่อนภูมิพล ได้มีการติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่องซึ่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งหมดใช้พลังน้ำ ในเขื่อนภูมิพล เป็นพลังงานหลัก โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังน้ำทั้ง 8 เครื่อง มีกำลังผลิตไฟฟ้า รวมกันได้มากถึง 743,800 กิโลวัตต์

     สำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทาง มาท่องเที่ยวที่จังหวัดตาก ก็ไม่ควรพลาดโอกาส ที่ดีสำหรับการเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับ เขื่อนภูมิพล ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ นอกจากนี้เขื่อนภูมิพล ยังเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวสำหรับ การศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล ยังเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด และเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจได้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด ชมความงามของทะเลสาบ ล่องแพ ตลอดจนชมวิถีชีวิต ของชาวบ้านในบริเวณใกล้ๆ กับเขื่อนภูมิพล

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-599093-7 ต่อ 2500, 2501

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก 

เขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ - จังหวัดตาก - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานฯ ตากสินมหาราช

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช ด้วยสภาพของป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขา ที่สลับซับซ้อน และมีความสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 149 ตารางกิโลเมตร ประกอบกับ อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่มีการค้นพบว่า มีต้นกระบาก ซึ่งจัดได้ว่าเป็นต้นกระบาก ที่มีความใหญ่ที่สุด

อ่านต่อ...