จังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตาก - งานท่องเที่ยว ภาคเหนือ

จังหวัดตาก

 

     จังหวัดตาก เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ ทางภาคเหนือของ ประเทศไทย และที่สำคัญ จังหวัดตาก เป็นจังหวัด ที่มีประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ เมืองนี้ เดิมนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง จะเห็นได้จาก มีการคนพบหลักฐาน ศิลปะของมอญ อีกทั้งจังหวัดตากเป็นจังหวัด ที่อยู่ติดชายแดน ทางด้านทิศตะวันตก ในอดีตสมัยกรุงสุโขทัย และ กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี นั้นเมืองตาก ถือเป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างมาก

     จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกัน ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด มากกว่า 16,406.65 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และ
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า

      จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติ ที่สวยงามอีกจังหวัดหนึ่ง ของประเทศไทย ที่ นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เดินทางมาพักผ่อน ในวันหยุดต่างๆ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดตาก ดังต่อไปนี้

  • เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใช้พลังน้ำ ในการผลิต กระแสไฟฟ้า และเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ แห่งแรกของไทย
  • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เป็นอุทยานฯ ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งที่แห่งนี้จะพบ ต้นกระบาก ที่มีลำต้นใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย
  • อุทยานแห่งชาติลานสาง
  • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก 

จังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตาก - งานท่องเที่ยว ภาคเหนือ

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยคอนกรีต เขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำที่ สามารถจุน้ำได้สูงที่สุด ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อน ที่มีขนาดใหญ่ และเก็บกักน้ำ ได้มากเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ซึ่งสามารถ รองรับน้ำ ได้มากกว่า 3,462 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่านต่อ...