สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก - เขื่อนภูมิพล  -  อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก

 

     จังหวัดตาก เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ ทางภาคเหนือของ ประเทศไทย และที่สำคัญ จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ เมืองนี้ เดิมนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง จะเห็นได้จาก มีการคนพบหลักฐาน ศิลปะของมอญ จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกัน ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด มากกว่า 16,406.65 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช     อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช ด้วยสภาพของป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อน และมีความสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 149 ตารางกิโลเมตร ประกอบกับ อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่มีการค้นพบว่า มีต้นกระบาก ซึ่งจัดได้ว่าเป็นต้นกระบาก ที่มีความใหญ่ที่สุด อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช ได้รับการจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 อ่านต่อ...

 

เขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ      เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยคอนกรีต เขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำที่ สามารถจุน้ำได้สูงที่สุด ในภูมิภาค เอเชียอาคเนย์ เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ และเก็บกักน้ำ ได้มากเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ซึ่งสามารถ รองรับน้ำ ได้มากกว่า 3,462 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแม่น้ำสายหลักที่ไหล เข้าสู่เขื่อนภูมิพลคือ แม่น้ำปิง อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก - เขื่อนภูมิพล  -  อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่ว่า “เขื่อนภูมิพลผลิต กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ” เนื่องจากทางเขื่อนภูมิพล ได้มีการติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่องซึ่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งหมดใช้พลังน้ำ ในเขื่อนภูมิพล เป็นพลังงานหลัก โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังน้ำทั้ง 8 เครื่อง มีกำลังผลิตไฟฟ้า รวมกันได้มากถึง 743,800 กิโลวัตต์

อ่านต่อ...