ภูสอยดาว – อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว – จังหวัดอุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

 

     ภูสอยดาว นับได้ว่าเป็นแห่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว เป็นพื้นที่ ที่มีความสมบูรณ์ ของธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญ ของแม่น้ำลำธารมากมาย เช่น ลำน้ำภาค และลำน้ำปาด กับพื้นที่ของ ภูสอยดาว ที่มีมากกว่า 200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 125,110 ไร่ จึงทำให้ นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กันไม่ขาดสาย จากข้อมูลสถิติ ของสำนักอุทยานแห่งชาติ เฉลี่ยมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวที่ ภูสอยดาว ปีละไม่น้อยกว่า 99,644 คน

     ภูสอยดาว ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 ในตอนที่ได้รับ การจัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ นั้นมีพื้นที่เพียง 20,000 ไร่เท่านั้น ต่อมาในปี พุทธศักราช 2535 ก็ได้มีการสำรวจ พื้นที่เพิ่มเติมและ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้รวมเนื้อที่ 78.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,962.5 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขตป่าไม้ถาวร ในภูสอยดาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กับป่าภูสอยดาว ในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และได้ทำการจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

  • น้ำตกภูสอยดาว
  • ทะเลดอกไม้ในป่าสน
  • ลานสนสามใบภูสอยดาว

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

ภูสอยดาว – อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว – จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย อุตรดิตถ์ ถูกจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะทางภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะทางตอนเหนือ กับทางด้าน ทิศตะวันออก จะเป็นภูเขาและที่สูง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจาก ทางจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ...