ทัวร์เอื้องหลวง – เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

ทัวร์เอื้องหลวง – เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ทัวร์เอื้องหลวง – เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

ทัวร์เอื้องหลวง – เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

ทัวร์เอื้องหลวง – เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

          วันนี้ ทัวร์เอื้องหลวง จะพาไปเที่ยวที่ เขื่อนสิริกิต์  เขื่อนแห่งนี้ได้สร้างขึ้น เพื่อการชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ สำหรับ การเพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง กว่า 7.5 ล้านไร่ เขื่อนสิริกิต์ นับได้ว่าเป็นเขื่อนดิน แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถกับเก็บน้ำได้ถึง 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความจุน้ำของเขื่อนสิริกิต์ มีความสามารถ ในการรับน้ำได้เป็นอันดับที่ 3 รองจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนภูมิพล ความสูงของเขื่อนสิริกิต์มีความสูง 113.6 เมตร สันเขื่อนมีความยาว 810 เมตร มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 500 เมกะวัตต์ มีการก่อสร้างเสร็จในปี พุทธศักราช 2515 เขื่อนสิริกิต์สร้างปิดกั้นลำน้ำน่าน ในตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

          เนื่องจาก โดยธรรมชาติแล้ว เขื่อนสิริกิต์ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะ ทางตอนเหนือของเขื่อน จะเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ มีชื่อว่า “ทะเลสาบสุริยันจันทรา” เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ส่งเสริม ให้ เขื่อนสิริกิต์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดหาเครื่องอำนวย ความสะดวก ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีจักรยานให้นักท่องเที่ยว เช่าขี่ชมสันเขื่อน ให้บริการเรือเช่า ท่องทะเลสาบเหนือเขื่อน มีที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักแรม ฯลฯ

          สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบการพจญภัย รักธรรมชาติ การล่องแพร ตกปลาที่ เขื่อนสิริกิต์ น่าจะเป็น อีกทิป หนึ่งที่ไม่น่ามองข้าม

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( ทัวร์เอื้องหลวง – เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ )