เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิต์

 

     เขื่อนสิริกิต์  เขื่อนแห่งนี้ได้สร้างขึ้น เพื่อการชลประทาน และ การผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ สำหรับ การเพาะปลูก ในฤดูฝน และฤดูแล้ง กว่า 7.5 ล้านไร่ เขื่อนสิริกิต์ นับได้ว่าเป็นเขื่อนดิน แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถกับเก็บน้ำได้ถึง 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความจุน้ำของ เขื่อนสิริกิต์ มีความสามารถ ในการรับน้ำได้เป็นอันดับที่ 3 รองจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนภูมิพล ความสูงของ เขื่อนสิริกิต์มีความสูง 113.6 เมตร สันเขื่อนมีความยาว 810 เมตร มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า ได้ประมาณ 500 เมกะวัตต์ มีการก่อสร้างเสร็จในปี พุทธศักราช 2515 เขื่อนสิริกิต์ สร้างปิดกั้นลำน้ำน่าน ในตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

     เนื่องจาก โดยธรรมชาติแล้ว เขื่อนสิริกิต์ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะ ทางตอนเหนือของเขื่อน จะเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ มีชื่อว่า “ทะเลสาบสุริยันจันทรา” เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ส่งเสริม ให้ เขื่อนสิริกิต์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดหาเครื่องอำนวย ความสะดวก ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีจักรยานให้นักท่องเที่ยว เช่าขี่ชมสันเขื่อน ให้บริการเรือเช่า ท่องทะเลสาบเหนือเขื่อน มีที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักแรม ฯลฯ

     สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบการพจญภัย รักธรรมชาติ การล่องแพร ตกปลาที่ เขื่อนสิริกิต์ น่าจะเป็น อีกทิป หนึ่งที่ไม่น่ามองข้าม

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

ภูสอยดาว

ภูสอยดาว นับได้ว่าเป็นแห่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว เป็นพื้นที่ ที่มีความสมบูรณ์ ของธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญ ของแม่น้ำลำธารมากมาย เช่น ลำน้ำภาค และลำน้ำปาด กับพื้นที่ของ ภูสอยดาว ที่มีมากกว่า 200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 125,110 ไร่

อ่านต่อ...