ภูสอยดาว - เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

 

     จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่ว่า “เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์” เป็นเมืองแห่งตำนาน อันลึกลับของเมืองลับแล ที่มีสาวสวยและแม่ม่าย เมืองแห่ง ลางสาดหวานหอม ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก” อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 25 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย

อ่านต่อ..

 

ภูสอยดาว – อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว     อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้รับการ จัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 ในตอนที่ ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ นั้นมีพื้นที่เพียง 20,000 ไร่เท่านั้น ต่อมาในปี พุทธศักราช 2535 ได้มีการสำรวจ พื้นที่เพิ่มเติมและ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้รวมเนื้อที่ 78.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,962.5 ไร่ อ่านต่อ...

 

ทัวร์เอื้องหลวง – เขื่อนสิริกิต์      เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแห่งนี้ได้สร้างขึ้น เพื่อการชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ สำหรับ การเพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง กว่า 7.5 ล้านไร่ เขื่อนสิริกิต์ นับได้ว่าเป็นเขื่อนดิน แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถกับเก็บน้ำได้ถึง 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความสามารถ ในการรับน้ำได้เป็นอันดับที่ 3 รองจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนภูมิพล อ่านต่อ... 

ภูสอยดาว - เขื่อนสิริกิต์ - แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

ภูสอยดาว

ภูสอยดาว ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 ในตอนที่ได้รับ การจัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ นั้นมีพื้นที่เพียง 20,000 ไร่เท่านั้น ต่อมาในปี พุทธศักราช 2535 ก็ได้มีการสำรวจ พื้นที่เพิ่มเติมและ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้รวมเนื้อที่ 78.34 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ...