การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

• จังหวัดกำแพงเพชร
• จังหวัดเชียงราย
• จังหวัดเชียงใหม่
• จังหวัดตาก
• จังหวัดนครสวรรค์
• จังหวัดน่าน
• จังหวัดพะเยา
• จังหวัดพิจิตร
• จังหวัดพิษณุโลก
• จังหวัดเพชรบูรณ์
• จังหวัดแพร่
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• จังหวัดลำปาง
• จังหวัดลำพูน
• จังหวัดสุโขทัย
• จังหวัดอุตรดิตถ์

 

line

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือSponsored Links :

          ภาคเหนือ ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิประเทศ จะเต็มไปด้วยเทือกเขา น้อยใหญ่ ที่มีความสลับซับซ้อน จึงทำให้ ภาคเหนือของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์อยู่มากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น

 

 

อุทยานแห่งชาติเขาค้ออุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็น วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติ ของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกสถานที่หนึ่ง หากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม เพราะที่แห่งนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อ่านต่อ>>

 

 

วัดร่องขุ่นวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะโบสถ์ เปรียงเสมือนสวรรค์ วิมานบนดินที่มนุษย์ อย่างเราๆ ก็สามารถ มาสัมผัสได้ และที่สำคัญวัดร่องขุ่น เป็นศิลปะ ฝีมือของคนไทย โดยอาจารเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง แนวคิดในการสร้างวัดร่องขุ่น ก็เป็นการจำลอง ให้วัดเหมือนกับ เมืองสวรรค์ ที่มนุษย์จะสามารถสัมผัสได้ ในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ อ่านต่อ>>

 

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อีกแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่ มีความสวยงามมากที่สุดใน ประเทศไทย นั่นคือ พระพุทธชินราช สันนิษฐานกันว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี และเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ครั้งนั้น เนื่องจากได้มีการค้นพบหลักฐาน ในศิลาจารึกสุโขทัย อ่านต่อ>>

 

 

เขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยคอนกรีต เขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำที่ สามารถจุน้ำได้สูงที่สุด ในภูมิภาค เอเชียอาคเนย์ เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ และเก็บกักน้ำ ได้มากเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ซึ่งสามารถ รองรับน้ำ ได้มากกว่า 3,462 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่านต่อ>>

 

 

ภูสอยดาว – อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้รับการ จัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 ในตอนที่ ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ นั้นมีพื้นที่เพียง 20,000 ไร่เท่านั้น ต่อมาในปี พุทธศักราช 2535 ได้มีการสำรวจ พื้นที่เพิ่มเติมและ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้รวมเนื้อที่ 78.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,962.5 ไร่ อ่านต่อ>>

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ )