สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร - อ่าวทุ่งมะขาม  – เกาะเต่า -  แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

 

     จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 37 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย โดยชุมพร มีพื้นที่มากกว่า 6,010.849 ตารางกิโลเมตร ในอดีตนั้น จังหวัดชุมพร เป็นเมืองหน้าด่าน จึงมีการสันนิษฐานกันว่า ชุมพร น่าจะมาจากคำว่า “ชุมนุมพล”

อ่านต่อ..

 

สถานที่ท่องเที่ยว - อ่าวทุ่งมะขาม - จังหวัดชุมพร     อ่าวทุ่งมะขาม นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงาม แห่งหนึ่งใน จังหวัดชุมพร อ่าวทุ่งมะขาม เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นอย่างมากเนื่องจาก มีสภาพของ ภูมิทัศน์สวยงาม อีกทั้งอ่าวทุ่งมะขาม ยังอยู่ใน เขตอำเภอเมืองชุมพร จึงทำให้ การเดินทางมาท่องเที่ยว ที่อ่าวทุ่งมะขาม มีความสะดวกสบาย เพราะอยู่ใกล้กับ ที่พัก ทั้งโรงแรม และบังกะโล

อ่านต่อ..

 

เกาะเต่า - เกาะสวรรค์ - อ่าวไทย - สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้   เกาะเต่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ จะรู้จักกันดี ในชื่อที่ว่า เกาะเต่า เป็นสวรรค์ กลางทะเลอ่าวไทย ที่นับได้ว่าเป็น   จุดดำน้ำ ดูปะการัง ที่มีความสวยงาม ของโลกใต้ทะเล ไม่แพ้ชาติใดในโลก ลักษณะของ เกาะเต่า จะคล้ายกับเมล็ดถั่ว ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญ 2 เกาะได้แก่ เกาะเต่า และเกาะนางยวน พื้นที่เกือบทั้งหมดจะเป็น ภูเขา

อ่านต่อ..

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร - อ่าวทุ่งมะขาม  – เกาะเต่า -  แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

เกาะเต่า

เกาะเต่า จะคล้ายกับเมล็ดถั่ว ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญ 2 เกาะได้แก่ เกาะเต่า และเกาะนางยวน พื้นที่เกือบทั้งหมด จะเป็น ภูเขา จะมีที่ราบชายหาดเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้น เกาะเต่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17.96 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ...