แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ - เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -  สุสานหอย

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

 

     จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ของ ประเทศไทย จังหวัดกระบี มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 4,708.512 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่ มีหลากหลาย ทั้งขุนเขา ที่ราบ ที่ดอน ตลอดจนหมู่เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 130 เกาะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ และเป็นที่อยู่ของ สัตว์ทะเลนานาพันธ์

อ่านต่อ..

 

เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา     เกาะพีพี นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกระบี เนื่องจาก เกาะพีพี ได้รับการยกย่อง จากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล ที่มีความสวยงาม จนทำให้ เกาะพีพี ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงาม ที่สุดของโลก  ลักษณะทั่วไปของ หมู่เกาะพีพี จะเป็นหน้าผาสูงชัน และเป็นภูเขาหิน มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขึ้นตามซอกหิน ที่สำคัญบริเวณหน้าผา จะมีปะการังที่สวยงามมาก

อ่านต่อ..

 

สุสานหอย – สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่     สุสานหอย เป็นปรากฏการ ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการทับถม ตัวของซากหอยขมน้ำจืด เมื่อประมาณ 40-50 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งทางนักธรณีวิทยา ได้สันนิษฐานว่า ในอดีตนั้น สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ลุ่มแม่น้ำ สุสานหอย นับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของ จังหวัดกระบี ที่นักท่องเที่ยว ไม่ควร มองข้าม เนื่องจาก ทั่วโลกนั้นมี สุสานหอย เพียง 3 ประเทศเท่านั้น คือ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ..

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ - เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -  สุสานหอย

เกาะพีพี

เดิมนั้นหมู่เกาะพีพี ชาวบ้านเรียกกันว่า ปูเลาปีอาปี สามารถแยกออกเป็น “ปูเลา” มีความหมายว่าเกาะ “ปีอาปี” มีความหมายว่า ต้นไม้ทะเลจำพวก โกงกาง และแสม ภายหลังจะเรียกว่าต้นปีปี จนออกเสียงเพี้ยนเป็น พีพี  ซึ่งเป็นที่มาของ หมู่เกาะพีพี ที่รู้จักกันดี ในทุกวันนี้นั่นเอง

อ่านต่อ...