นครศรีธรรมราช – ประวัติจังหวัดนครศรีธรรมราช – สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

จังหวัด นครศรีธรรมราช

 

     จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย นครศรีธรรมราช มีพื้นที่มากกว่า 9,942.502 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 18 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย

     จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองนคร”  ในอดีตนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอยู่หลายชื่อ เช่น ชาวตะวันตกจะเรียก ดินแดนแห่งนี้ว่า “ลิกอร์” ชื่อนี้ถูกเรียกมาจนถึงสมัย ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดย ชาวตะวันตกที่เรียกเมืองนคร ว่าลิกอร์ ชาติแรกก็คือ ชาวโปรตุเกส เป็นการเรียก เพี้ยนมาจากคำว่า “นคร” นั่นเอง ส่วนที่มาของชื่อที่ว่า “นครศรีธรรมราช” เป็นการตั้งชื่อจากพระนามของกษัตริย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) ซึ่งเป็นพระนามของ กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองนครในอดีด

     ในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นั้น นครศรีธรรมราช ได้มีฐานะเป็น เมืองชั้นเอก คู่กับ เมืองพิษณุโลก จึงนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ดังคำขวัญของจังหวัด ที่ว่า “นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู”

อาณาเขต ของจังหวัด นครศรีธรรมราช

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และทะเลฝั่งอ่าวไทย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช – ประวัติจังหวัดนครศรีธรรมราช – สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัด นครศรีธรรมราช เนื่องจาก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีสภาพแวดล้อม ที่สวยงาม มีวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจ จนทำให้ ได้รับรางวัล ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด (ยอดเยี่ยม กินรีทอง) ประจำปี 2541 ประเภท แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ยอดเยี่ยม จากการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ...