กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช – สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช

 

     กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     จากหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ของตำนาน เมืองนครศรีธรรมราช กำแพงเมือง นั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าศรีธรรมโศกราช กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองนคร ในอดีด โดยพระองค์ ได้สร้างเมืองขึ้นที่ หาดทรายแก้ว จากนั้นพระองค์ก็ได้ สร้างกำแพงเมือง ซึ่งเป็นกำแพงดิน ที่ล้อมรอบด้วยคู เนื่องจากกำแพงเมือง ที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช สร้างขึ้นนั้นเป็นกำแพงดิน จึงได้มี การบูรณะกำแพงเมือง ในส่วนต่างๆ หลายครั้ง แต่ยังคงรักษา แนวกำแพงเดิมเอาไว้  สมัยที่มีการบูรณะกำแพงเมือง คือ

  • ในสมัยสมเด็จพระราเมศวร แห่งกรุงศรีอยุธยา ปีพุทธศักราช 1950 ได้ซ่อมกำแพง เป็นแบบปักเสาพูนดิน
  • ปีพุทธศักราช 2100 เป็นช่วงที่มีการติดต่อค้าขาย กับชาวโปรตุเกส ได้มีการดัดแปลงกำแพง โดยการก่ออิฐ ให้มีความแข็งแรง เพื่อให้เป็นป้อมปราการ
  • ในสมัยสมเด็ จพระนารายณ์มหาราช ปีพุทธศักราช 2230 นับได้ว่าเป็นการบูรณะ กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช ครั้งที่สำคัญที่สุด โดยช่างวิศวกรและสถาปนิก ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างกำแพงเมืองตามแบบ ชาโต และกำแพงเมือง นครศรีธรรมราช ที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ เป็นกำแพงเมือง ที่สร้างขึ้นใน สมัยพระนารายณ์มหาราช

     กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถวัดความสูง ถึงยอดเสมาได้ 15 ศอก เชิงเทินมีความหนา 22 ศอก ริมเชิงเทินมีความสูง 2 ศอก  ความลึกของกำแพงมีความลึกถึง 8 ศอก  มีป้อมปราการทั้งหมด 10 ป้อม

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช – สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย นครศรีธรรมราช มีพื้นที่มากกว่า 9,942.502 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 18 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย

อ่านต่อ...