จังหวัดนครศรีธรรมราช - อุทยานแห่งชาติเขาหลวง – สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

จังหวัด นครศรีธรรมราช

     จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย นครศรีธรรมราช มีพื้นที่มากกว่า 9,942.502 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 18 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย  จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองนคร”  ในอดีตนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอยู่หลายชื่อ เช่น ชาวตะวันตกจะเรียก ดินแดนแห่งนี้ว่า “ลิกอร์” ชื่อนี้ถูกเรียกมาจนถึงสมัย ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง    อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัด นครศรีธรรมราช เนื่องจาก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีสภาพแวดล้อม ที่สวยงาม มีวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจ จนทำให้ ได้รับรางวัล ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด (ยอดเยี่ยม กินรีทอง) ประจำปี 2541 ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2517 โดย มีพื้นที่มากกว่า 597 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ..

 

กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช     กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากหลักฐาน ทาง ประวัติศาสตร์ ของตำนาน เมืองนครศรีธรรมราช กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถวัดความสูง ถึงยอดเสมาได้ 15 ศอก เชิงเทินมีความหนา 22 ศอก ริมเชิงเทินมีความสูง 2 ศอก  ความลึกของกำแพง มีความลึกถึง 8 ศอก 

อ่านต่อ..

จังหวัดนครศรีธรรมราช - อุทยานแห่งชาติเขาหลวง – สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถวัดความสูง ถึงยอดเสมาได้ 15 ศอก เชิงเทินมีความหนา 22 ศอก ริมเชิงเทินมีความสูง 2 ศอก  ความลึกของกำแพงมีความลึกถึง 8 ศอก  มีป้อมปราการทั้งหมด 10 ป้อม

อ่านต่อ...