อ่าวมะนาว – แหล่งท่องเที่ยว – จังหวัดนราธิวาส

อ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส

 

     อุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดนราธิวาส ทางกรมป่าไม้ได้ ขึ้นทะเบียนให้เป็น วนอุทยานอ่าวมะนาว เมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2536 กับเนื้อที่ประมาณ 720 ไร่ และต่อมาทางกรมป่าไม้ ได้ส่งมอบ ให้อุทยานแห่งชาติทางทะเล ทำการสำรวจ พื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพิ่มเติม พบว่าสภาพพื้นที่ ตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางบกและทางน้ำ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง”

     อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ จะเป็นหาดทรายขาว สลับกับโขดหิน กระจัดกระจาย อยู่ทั่วบริเวณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว - เขาตันหยง และโอบล้อม ด้วยเนินเขาสูง ตลอดแนว ซึ่งมองดูแล้วมีความสวยงาม เป็นอย่างมาก ที่สำคัญ ในเขตที่เป็นป่า ติดกับหาดทรายนั้น ยังมีน้ำตก ที่นักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำได้ อีกด้วย น้ำตกแห่งนี้ ทาง อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ตั้งชื่อว่า “น้ำตกธาราสวรรค์” แต่น้ำตกแห่งนี้จะพบ ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เป็นน้ำตกที่ มีต้นกำเนิดมาจาก ภูเขาสูงในเขตพระราชฐาน และได้ไหลลงสู่ อ่าวไทยในเขตของ อุทยานฯ

     นักท่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง หมู่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

อ่าวมะนาว – แหล่งท่องเที่ยว – จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางตอนใต้สุดของ ประเทศไทย นราธิวาส มีพื้นที่มากกว่า 4,475.43 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 49 ของจังหวัดทั้งหมดของ ประเทศไทย

อ่านต่อ...