จังหวัดนราธิวาส - อ่าวมะนาว – ชายหาดนราทัศน์ -  สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส

 

     จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางตอนใต้สุดของ ประเทศไทย นราธิวาส มีพื้นที่มากกว่า 4,475.43 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 49 ของจังหวัดทั้งหมดของ ประเทศไทย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดนราธิวาส จะเป็นภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ำสำคัญ อยู่หลายสาย

อ่านต่อ..

 

ชายหาดนราทัศน์     ชายหาดนราทัศน์ เป็นชายหาดที่กว้าง มีทรายขาวสะอาด ที่สำคัญ ยังเป็นหาดที่อยู่ใกล้กับ ตัวเมืองนราธิวาส เพียงแค่ประมาณ 2 กิโลเมตร เท่านั้น โดยเดินทางไปตาม ถนนสายพิชิตบำรุง ดังนั้น ชายหาดนราทัศน์ จึงเป็นอีก ทางเลือก สำหรับนักท่องเที่ยว ชายหาดนราทัศน์ เป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีแนวสน ที่สร้างความร่มรื่น ให้แก่ชายหาด ตลอดแนว

อ่านต่อ..

 

อ่าวมะนาว – แหล่งท่องเที่ยว – จังหวัดนราธิวาส     อุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดนราธิวาส ทางกรมป่าไม้ได้ ขึ้นทะเบียนให้เป็น วนอุทยานอ่าวมะนาว เมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2536 กับเนื้อที่ประมาณ 720 ไร่ และต่อมาทางกรมป่าไม้ ได้ส่งมอบ ให้อุทยานแห่งชาติทางทะเล ทำการสำรวจ พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม

อ่านต่อ..

จังหวัดนราธิวาส - อ่าวมะนาว – ชายหาดนราทัศน์ -  สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

หาดนราทัศน์

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมองหา แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ชายหาดนาราทัศน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับการ เดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจ ชายหาดนราทัศน์ เป็นชายหาด ที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีแนวสน ที่สร้างความร่มรื่น ให้แก่ชายหาด ตลอดแนว

อ่านต่อ...