ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี

ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก  ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี

ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี

          จังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่มากกว่า 1,940.356 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 68 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก เป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต

          ในอดีต จังหวัดปัตตานี ถือได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็น จังหวัดที่มีความเก่าแก่ ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง พุทธศตวรรษที่ 7 นั้น รัฐปัตตานี มีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ สมัยนั้นมีอาณาเขต ครอบคลุมพื้นที่ใน จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูใน ประเทศมาเลเซีย จากความรุ่งโรจน์ของ รัฐปัตตานี ในสมัยนั้น ทำให้ปัจจุบัน ยังเห็นเป็น ซากของเมืองเก่า ที่อำเภอยะรัง

          จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของทางภาคใต้ และที่สำคัญ ยังเป็นศูนย์กลาง ทางด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การติดต่อค้าขาย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางด้าน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ของภาคใต้อีกด้วย

          จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ที่ยาวมากกว่า 170 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน จึงทำให้มี แหล่งท่องเที่ยว มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยว ทางโบราณสถาน

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี )