สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี - อ่าวปัตตานี  – อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี

 

     จังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่มากกว่า 1,940.356 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 68 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก เป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของทางภาคใต้ และที่สำคัญ ยังเป็นศูนย์กลาง ทางด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว     อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สำคัญ ของจังหวัดปัตตานี ที่มีพื้นที่มากกว่า 68,750 ไร่ หรือประมาณ 110 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ ทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็น เทือกเขาสูง สลับซับซ้อน โดยพื้นที่ทั้งหมดของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จะอยู่ที่บริเวณ เทือกเขาสันกาลาคีรี มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาบางจันทร์

อ่านต่อ..

 

อ่าวปัตตานี – ทรัพยากรน้ำ ปัตตานี     อ่าวปัตตานี นับได้ว่าเป็นแหล่งอาหาร ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ของทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะบริเวณ อ่าวปัตตานี นั้นจะพบว่ามี พืชดอกในทะเล หรือหญ้าทะเล อันได้แก่ หญ้าอำพัน ซึ่งเป็นอาหารหลังของ พะยูน ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ที่สุดในฝั่ง ทะเลอ่าวไทย และที่แห่งนี้ เคยมี พะยูนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมือ หลายปีที่แล้ว

อ่านต่อ..

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี - อ่าวปัตตานี  – อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบการผจญภัย การเดินป่าหรือ ชอบการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ท่านไม่ควรมองขาม เพราะนอกจากจะได้รับ ความสนุกสนานแล้ว ยังได้รับความสะดวกสบาย จากทาง อุทยานแห่งชาติ น้ำตกทรายขาว อีกด้วย

อ่านต่อ...