อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ – จังหวัดพังงา – แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก ลำรู่ – จังหวัดพังงา

 

     อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว หนึ่งที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว กันเป็นจำนวนมาก โดยลักษณะ ทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ จะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้เป็นแห่งกำเนิด ของแหล่งแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ มากมายหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้ำตะกั่วป่า และแม่น้ำพังงา ส่วนบริเวณที่ทำการ ของอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ จะมีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีทัศนียภาพ ที่สวยสดงดงาม ทั้งระบบนิเวศหาดทราย โขดหิน ตลอดจนกลุ่มของแนวปะการัง

     อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2534 นับได้ว่าเป็น อุทยานแห่งชาติ ในลำดับที่ 66 ของประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 78,125 ไร่ หรือประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอกะปง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่

  • น้ำตกโตนช่องฟ้า
  • เขาหลัก และ ชายทะเลเขาหลัก
  • น้ำตกลำพร้าวและน้ำตกหินลาด
  • คลองลำรู่ใหญ่
  • น้ำตกลำรู่
  • แหลมปะการัง

     นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จะได้พบกับความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมชายหาด ชมวิวทิวทัศน์ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก ศึกษาเที่ยวชมพรรณไม้ ฯลฯ

     สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ที่ตั้ง หมู่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190 หมายเลขโทรศัพท์ 076-420243, 420814

 

แหล่งทีองเที่ยวจังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ – จังหวัดพังงา – แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางภาคใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย จังหวัดพังงา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 53 ของจังหวัดทั้งหมด ของประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,170.895 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดพังงา ประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นป่าดงดิบ และป่าชายเลน

อ่านต่อ...