หมู่เกาะสุรินทร์ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ – สถานที่ท่องเที่ยว พังงา

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์

 

     หมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญ ของจังหวัดพังงา โดยมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดน ทางทะเลระหว่าง ประเทศไทย กับประเทศพม่า ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะ ที่สำคัญดังนี้คือ หมู่เกาะสุรินทร์เหนือ หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะไข และหมู่เกาะรี โดย หมู่เกาะสุรินทร์ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 29 ของไทย ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2524 กับพื้นที่มากกว่า 84,375 ไร่ หรือประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นทะเลคิดเป็น 76 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่พื้นดิน

     อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละมากกว่า 13,510 คน อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็น อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรทางบก ที่มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าชายหาด และทรัยพากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นแนวปะการัง โขดหินต่างๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ สัตว์น้ำนานาชนิด

     นักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบ การดำน้ำดูปะการัง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาสุรินทร์ เป็นสถานที่ ที่มีความเหมาะสมที่สุด เพราะ สามารถดำน้ำดูปะการัง ได้ทั้งน้ำตื้น และชมกองหินริเชริว สำหรับดำน้ำลึก อีกทั้งมีสัตว์น้ำใต้ทะเล ที่มีให้ชมอยู่จำนวนมาก

     สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 หมายเลขโทรศัพท์ 076-491378

 

แหล่งทีองเที่ยวจังหวัดพังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ – สถานที่ท่องเที่ยว พังงา

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว หนึ่งที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว กันเป็นจำนวนมาก โดยลักษณะ ทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ จะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้เป็นแห่งกำเนิด ของแหล่งแม่น้ำลำธาร น้อยใหญ่ มากมายหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้ำตะกั่วป่า และแม่น้ำพังงา ส่วนบริเวณที่ทำการ ของอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ จะมีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลอันดามัน

อ่านต่อ...