จังหวัดพังงา – แหล่งท่องเที่ยว – ภาคใต้

จังหวัดพังงา

 

     จังหวัดพังงา เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางภาคใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย จังหวัดพังงา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 53 ของจังหวัดทั้งหมดของ ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,170.895 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดพังงา ประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นป่าดงดิบ และป่าชายเลน

     ในอดีตนั้น สันนิษฐานว่า จังหวัดพังงา น่าจะมาจากชื่อที่ว่า “เมืองภูงา” ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาพังงา เนื่องจากเขาภูงา เป็นเขาที่มีแร่ธาตุ โดยเฉพาะ แร่ดีบุกอยู่มาก ดังคำขวัญของทาง จังหวัดพังงา ที่ว่า “แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้ จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร” จึงมีการซื้อขายกับ ชาวต่างชาติ กันมากในสมัยนั้น และชาวต่างชาติออกเสียงภูงา เพี้ยนจนทำให้ กลายเป็น เมืองพังงาในที่สุด

อาณาเขต ของจังหวัดพังงา

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดระนอง
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ต และชายฝั่งทะเลฝั่งอันดามัน
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอันดามัน

     จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อ ทางด้านแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก สภาพทางภูมิทัศน์ ของจังหวัดพังงานั้น จะมีความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทาง มาเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจ สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ของจังหวัดพังงา เช่น อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ เป็นต้น

 

แหล่งทีองเที่ยวจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา – แหล่งท่องเที่ยว – ภาคใต้

หมู่เกาะสุรินทร์

หมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญ ของจังหวัดพังงา โดยมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับ ชายแดนทางทะเลระหว่าง ประเทศไทย กับประเทศพม่า ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะ ที่สำคัญดังนี้คือ หมู่เกาะสุรินทร์เหนือ หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะไข และหมู่เกาะรี โดย หมู่เกาะสุรินทร์ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 29 ของไทย ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2524

อ่านต่อ...