ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา - หมู่เกาะสุรินทร์  – อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – หมู่เกะสิมิลัน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา

 

     จังหวัดพังงา เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางภาคใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย จังหวัดพังงา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 53 ของจังหวัดทั้งหมดของ ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,170.895 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดพังงา ประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นป่าดงดิบ และป่าชายเลน

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำร     อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2534 นับได้ว่าเป็น อุทยานแห่งชาติใน ลำดับที่ 66 ของประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 78,125 ไร่ หรือประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอกะปง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

อ่านต่อ..

 

หมู่เกาะสุรินทร์     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็น สถานที่ ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ที่สำคัญ โดยมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับ ชายแดน ทางทะเลระหว่าง ประเทศไทย กับประเทศพม่า ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะ ที่สำคัญดังนี้คือ หมู่เกาะสุรินทร์เหนือ หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะไข และหมู่เกาะรี โดย หมู่เกาะสุรินทร์

อ่านต่อ..

ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา - หมู่เกาะสุรินทร์  – อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – หมู่เกะสิมิลัน

หมู่เกาะสุรินทร์

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละมากกว่า 13,510 คน อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็น อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรทางบก ที่มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าชายหาด และทรัยพากรทางทะเล

อ่านต่อ...