แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง

     จังหวัดพัทลุง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี พื้นที่อยู่ทาง ภาคใต้ตอนล่างของ ประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 58 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,140,296 ไร่ จังหวัดพัทลุง น่าจะสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย ในอดีตนั้น เมืองพัทลุงเป็นหัวเมือง ที่สำคัญของ ภาคใต้ในฐานะเป็น เมืองพระยามหานคร

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า     อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ใน เทือกเขาบรรทัด สภาพทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน กับพื้นที่มากกว่า 694 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 433,750 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง มีความเชื่อกันว่า เป็นภูเขาที่ซึ่งเป็น ที่สถิตของ ดวงวิญญาณของ “ตาปู่”

อ่านต่อ..

 

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย     อุทยานนกน้ำทะเลน้อย ถือได้ว่า เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวภาคใต้ ที่สำคัญ อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณเหนือสุดของ ทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ของ จังหวัดพัทลุง อุทยานนกน้ำทะเลน้อย นับเป็นอุทยานนกน้ำ ที่ใหญ่ที่สุด ของ ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 281,250 ไร่ บริเวณนี้จะเป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2518

อ่านต่อ..

แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยพืช และสัตว์ ต่างๆ มากมาย จึงเป็นแหล่งอาหาร ที่สำคัญของสัตว์มากมายโดยเฉพาะ นกน้ำ ที่บินมาอาศัยและทำรังวางไข่ ที่มีมากกว่า 187 ชนิด มีทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพย้ายถิ่น

อ่านต่อ...