แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก  ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง

แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

          จังหวัดพัทลุง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี พื้นที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของ ประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 58 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,140,296 ไร่ อ่านต่อ>>

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า           อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใน เทือกเขาบรรทัด สภาพทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน กับพื้นที่มากกว่า 694 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 433,750 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง อ่านต่อ>>
อุทยานนกน้ำทะเลน้อย           อุทยานนกน้ำทะเลน้อย ถือได้ว่า เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวภาคใต้ ที่สำคัญ อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณเหนือสุดของทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ของ จังหวัดพัทลุง อุทยานนกน้ำทะเลน้อย นับเป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุด ของ ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 281,250 ไร่ อ่านต่อ>>
Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง )