สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล

 

     จังหวัดสตูล เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ภาคใต้ของประเทศไทย ฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย จังหวัดสตูล นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ ใหญ่ เป็นอันดับที่ 64 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 2,478.977 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,361 ไร่ จังหวัดสตูล มีที่มาจาก คำว่า “สโตย” ในภาษามลายู แปลว่า กระท้อน

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา     อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีพื้นที่ตั้งอยู่ บริเวณ ช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2517 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ทั้งพื้นที่ทางน้ำ และพื้นที่ทางบก มากกว่า 931,250 ไร่ หรือประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่มีพื้นที่ มากกว่า 494 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2527

อ่านต่อ..

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จะเป็นภูเขาสูง หินผา มีพื้นทีราบบริเวณหุบเขา และชายหาด จึงเปรียบเสมือน ดินแดนที่สวยงาม พร้อมสมบูรณ์ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้าง ไว้อย่างลงตัว มีทั้งป่า ภูเขา ทะเล ชายหาด สัตว์ หินผา ตลอดจนปะการัง มากมายหายแบบ หมู่เกาะเภตรา ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2527

อ่านต่อ...