จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก  ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

          จังหวัดสงขลา เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 26 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 7,393.889 ตารางกิโลเมตร

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัด ปัตตานี จังหวัดยะลา และประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง

          จังหวัดสงขลา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สำคัญของ ภูมิภาคนี้ ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป่า ศูนย์การค้าแดนใต้” จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ในอดีตนั้น เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทย ที่มีการติดต่อค้าขาย กับชาวต่างชาติ เป็นเมืองชายทะเล ที่มีทะเลสาบ อันมีทรัพยากรธรรมชาติ พรั่งพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของทั้งพืชและสัตว์ นอกจากจะมี ทะเลสงขลา ที่สวยงามแล้ว จากความเจริญรุ่งเรือง ในครั้งอดีตกาล ส่งผลให้ จังหวัดสงขลา มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ อยู่มากมาย ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจน พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณสถาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของไทย นอกจากนี้คนในสมัยก่อนได้มีการถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ลูกหลานได้ทำการศึกษาเรียนรู้ จนทำให้ จังหวัดสงขลา มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ทะเล น้ำตก รวมถึง สถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ฯลฯ

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา )