จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี

จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก  ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี

จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี

          จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 12,891.469 ตารางกิโลเมตร

          เนื่องจาก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดใหญ่ จึงทำให้มีลักษณะ ทางภูมิประเทศที่ หลากหลาย มีทั้งพื้นที่ ที่เป็นที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง ฯลฯ

          ในอดีตนั้น จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เนื่องจาก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ที่สำคัญกว่านั้นยัง เป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัย จึงนับได้ว่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีการค้นพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน โบราณคดีต่างๆ มากมาย จึงทำให้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีแหล่งท่องเที่ยว ทางโบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่ง ดังคำขวัญของจังหวัด ที่ว่า “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่ธรรมะ”

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี )