สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี - เกาะสมุย – อุทยานแห่งชาติเขาสก

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

     จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่ อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 12,891.469 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติเขาสก     อุทยานแห่งชาติเขาสก มีพื้นที่มากกว่า 738 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 461,712 ไร่ ครอบคลุม อำเภอตาขุน และอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยาแห่งชาติ ในวันที 22 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2523 สภาพโดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีหน้าผาที่สูงชัน ทางด้านทิศเหนือ ของอุทยานฯ บริเวณคลองพระแสง จึงได้มีการก่อสร้าง เขื่อนรัชชประภา เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้ในการทำการเกษตร

อ่านต่อ..

 

เกาะสมุย – ประวัติเกาะสมุย     เกาะสมุย มีลักษณะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ อยู่ทางฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเกาะสมุย มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่ง คือ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 228.7 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน เกาะสมุย ได้รับการพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนตากอากาศ และได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยม เดินทาง มาท่องเที่ยว

อ่านต่อ..

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี - เกาะสมุย – อุทยานแห่งชาติเขาสก

เกาะสมุย

เกาะสมุย ได้รับการพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนตากอากาศ และได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยม เดินทาง มาท่องเที่ยว และชื่นชอบกับการทำ “สปา” ซึ่งเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ โดยการอาบน้ำแร่ แช่น้ำนม อาบน้ำร้อน ตลอดจน การนวดเพื่อสุขภาพ จนทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

อ่านต่อ...