สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง - ถ้ำมรกต – อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม -  ประวัติจังหวัดตรัง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 

     จังหวัดตรัง เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจอีกจังหวัดหนึ่ง เพราะเป็นเมืองท่า ที่มีการค้าขาย การคมนาคม ที่สะดวกสบาย ในสมัยก่อนนั้นตรัง จะรู้จักกันดี ในชื่อที่ว่า “เมืองทับเที่ยง” จังหวัดตรัง มีพื้นที่มากกว่า 4,917.519 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม     อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตั้งอยู่ทางฝั่ง ทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ ชายฝั่งทะเล ทางด้านทิศตะวันตก ของอำเภอกันตัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กับพื้นที่มากกว่า 230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 144,292.35 ไร่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ พื้นที่ดินชายฝั่งทะเล และ พื้นที่น้ำ

อ่านต่อ..

 

เกาะมุกและถ้ำมรกต     ถ้ำมรกต สิ่งที่นักท่องเที่ยวเกิด ความประทับใจก็คือ การที่แสงพระอาทิตย์ ภายนอก สะท้อนกับน้ำทะเล ทำให้ภายในนั้นเป็น สีเขียวมรกต มีความสวยงาม ตระการตา เป็นอย่างมาก ภายในถ้ำ เป็นหาดทรายขาว น้ำทะเลจะมีความใสเย็น เป็นอย่างมาก ล้อมลอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ซึ่งล้วนแล้วเป็น ภาพที่อยู่ใน ความทรงจำของ นักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ ถ้ำมรกต ไปอีกนาน

อ่านต่อ..

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง - ถ้ำมรกต – อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม -  ประวัติจังหวัดตรัง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง ที่มีความ สมบูรณ์แบบ มีศูนย์บริการสำหรับ นักท่องเที่ยว มีห้องน้ำสำหรับ นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์ จะพักแรม ด้วยการกางเต็นท์ทาง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ก็มีสถานที่สำหรับ ให้นักท่องเที่ยว ได้กางเต็นท์พักแรมอีกด้วย

อ่านต่อ...