สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา - อุทยานแห่งชาติบางลาง – บ่อน้ำร้อนเบตง -  จังหวัดยะลา

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา

 

     จังหวัดยะลา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ของ ประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 47 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,521.078 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดยะลา ยังเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุด ของประเทศไทย มีชายแดนติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติบางลาง – จังหวัดยะลา     อุทยานแห่งชาติบางลาง ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติใน วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542 กับพื้นที่มากกว่า 461 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 288,150 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอบันนังสตา อำเภอเบตง และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติบางลาง จะมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน สลับกับเนินเขา

อ่านต่อ..

 

บ่อน้ำร้อนเบตง – น้ำพุร้อน     บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นปากฎการณ์ ตามธรรมชาติ ที่มี น้ำพุร้อน ผุดขึ้นมาจาก ภายใต้ พื้นผิวของโลก ในบริเวณที่มี น้ำพุร้อน เดือดนั้นสามารถต้มไข่ ให้สุกได้ภายใน เวลาไม่เกิน 7 นาที ซึ่งชาวบ้านใน จังหวัดยะลา มีความเชื่อกันว่า บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถรักษาโรค บางอย่างได้ เช่น โรคผิวหนัง

อ่านต่อ..

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา - อุทยานแห่งชาติบางลาง – บ่อน้ำร้อนเบตง -  จังหวัดยะลา

อุทยานแห่งชาติบางลาง

อุทยานแห่งชาติบางลาง นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดยะลา โดยลักษณะทาง ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติบางลาง จะมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน สลับกับเนินเขา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ น้อยใหญ่หลายสาย ที่ไหลบรรจบรวมกัน เป็นแม่น้ำปัตตานี

อ่านต่อ...